Prolog

Nemáme sice vlastní technologické zázemí, ale rozhodně se za to nestydíme. Věříme totiž, že i ty nejlepší a nejrozmanitější piva lze vyrobit bez vlastního pivovaru. Jak? Mnozí z našich pivovarských kamarádů nevyužijí kapacitu svého řemeslného minipivovaru naplno a rádi se tak o ni podělí. A věřte, že vaření piva s přáteli je opravdová zábava!
Při vymýšlení nových piv nejsme žádné „konzervy“. Ležáky českého typu necháváme tradičním pivovarům a s vervou se pouštíme především do svrchně kvašených piv, takzvaných ales, česky ejlů. Pro nás totiž platí, že čím rozmanitější pivo, tím lepší! Piv, které můžete pít jedno za druhým jako vodu, je všude kolem nás už dost. Mimoto, nejen vodou je člověk živ a my si chceme život náležitě užívat!
Slady a chmele si vybíráme z různých koutů planety a rozhodně s nimi nešetříme. Chceme Vám totiž nabídnout to nejlepší z celého pivního světa, za použití originálních surovin, zároveň s rukopisem českého sládka.
A proč vlastně FALKON? Název vychází z latinského pojmenování sokola, který je nejen stěhovavým ptákem, ale zároveň opravdovým dravcem! :-)

___

Although we do not have a technical background, but certainly not ashamed of it. We believe that even the best and most diverse beer can be made without its own brewery. How? Many of our friends do not use the brewing capacity of craft microbrewery its fullest and love to share it. And believe me, brewing beer with friends is really fun!
When creating new beers we are no „canned“. Lagers Czech type of leave traditional breweries and verve to embark primarily in top-fermented beers, so-called ales , Czech ejlů . For us, namely, the more diverse the beer, the better! beers that you can drink one after the other as the water is all around us enough. Furthermore, water is not only man alive and we want to enjoy life properly!
Malt and hops can choose from different corners of the planet and certainly with them generously. We want to offer is the best beer from around the world , using the original ingredients, along with handwriting Czech brewer.
And why actually FALKON? The name comes from the Latin name of the falcon, which is not only migratory birds, but also a true predator!:-)